Блок електроника за автоматичен ветромер DL MS&E Wind-2

DL MS&E-Wind2 е производство на Консорциум „МСЕ”.

Image 1

Функционални възможности: индикация на двуредов LCD на скоростта и посоката на вятъра (усреднена за 10 минутен интервал) и на текущото време - непрекъсната; - индикация на стойността на максималната скорост и посока на вятъра за текущото денонощие и времето на регистрирането им; - запис на средната скорост и посока на вятъра в енергонезависима памет през произволен, предварително зададен, интервал от време и със старт от произволен начален момент; - запис на максимална скорост и посока на вятъра за денонощието и времето й на регистриране; формат на записите: ден; час; минута; скорост; посока на вятъра; - обем на паметта до 3900 записа; - време на съхранение на записите при отпадане на захранването – 1 година; - период на усредняване от 0 до 10 минути, програмно задаван със стъпка 10 секунди; - цикъл на измерване на скоростта и посоката на вятъра - всеки 10 секунди; - вход/изход: RS 232 порт.

Температурен диапазон на работа: от минус 25 до плюс 60 градуса по Целзий.

Електрическо захранване: - DC 12V, консумираната мощност под 3.0 W.

За предпазване от обледеняване при отрицателни температури се използва допълнителен захранващ източник MS&E PS-Н2 или друг източник с DC 12V/40W.

DL MS&E-Wind2 работи със сензори MS&E-PISPV-3 и MS&E-PISPV-4, които определят и метрологичните му характеристики

Блок електроника за автоматичен валежомер DL MS&E Rain-2

DL MS&E Rain-2 е производство на Консорциум „МСЕ”.

Image 1

Функционални възможности: индикация на двуредов LCD на сума на валежа за текущото денонощие и интензивност на валежа в момента - непрекъсната; - индикация на максимална интензивност на валежа и времето й на регистрация за текущото денонощие; - запис на начало и продължителност на валежа, количество на падналия валеж и ежеминутна интензивност на валежа; - обем на паметта до 3900 записа; - време на съхранение на записите при отпадане на захранването – 1 година; - вход/изход: RS 232 порт. - индикация на двуредов LCD на сума на валежа до момента и на текущото време - непрекъсната;

Температурен диапазон на работа: от минус 25 до плюс 60 градуса по Целзий.

Електрическо захранване: - DC 12V, консумираната мощност под 3.0 W.

За нагревателя за топене на твърди валежи се използва допълнителен захранващ източник MS&E PS-Н2 или друг източник с DC 12V/120W.

DL MS&E-Rain-2 работи със сензори MS&E-PIV-3 и MS&E-PIV-4, които определят и метрологичните му характеристики

Блок електроника за АМС DL MS&E-4

DL MS&E-4 е производство на Консорциум „МСЕ”.

Image 1

Входове за сензори: Честота – диапазон от 1Hz до 64кHz – 7 канала, грешка <1%; Съпротивление – диапазон от 2700 до 3400 Ώ , грешка < 0.01%; Паралелен 8 bit код на Грей – 1 канал; Брояч на импулси – от 0 до 3200 – 1 канал (10 Hz - филтър); Сензор за налягане MS&E Pа-3 – вътре в корпуса; RS 232 или RS 485 – (опция).

Изходи за комуникация: два RS 232 – един фиксиран 9600 bps; 8 bits/No parity/1 stop bit и един програмируем. USB и RS 485 – опция. Могат да се използват следните устройства: Радиомодем; GSM модем; Телефонен модем; Notebook; LAN; Примо-предавател на данни RLSA-M.

Функционални възможности: Време на усредняване на измерванията - програмируемо в интервала 1 - 60 мин. със стъпка 1 мин.; Цикъл на измерване в режим на работа OFF-Line от 1 до 180 мин.; Определяне на дисперсията на скоростта и посоката на вятъра; В режим ON-Line зададеният цикъл на измерване се прехвърля към режим OFF-Line и се правят измервания с този цикъл, които се записват в паметта; Сверяване на часовника и календара на Data Logger през RS входа; При включване на захранването на Data Logger се инициализира автоматично по последните зададени параметри; Температурен диапазон на работа от минус 25 до плюс 65˚С; Захранване – DC 12 V, консумация <250 mA; Допълнителна енергонезависима памет /Logger/, при запис на всички данни през 1час – архив минимум за 90 дни.

DL MS&E-4 е проектиран така, че може да работи със специализирания софтуер на всички модели от предишното поколение MS&E-3! Естествено, така не се използват пълните му възможности, а се ограничават до тези на MS&E-3.

s