Консорциум "МСЕ"
Експертизи: "Локални метеоусловия"
Експертизи за определяне на локалните метеорологични условия

Определянето на локалните метеорологични условия е важна задача в метеорологията. Приложението на резултатите от нея е многостранно - за проектиране в строителството, за подготовка на доклади по ОВОС, за лицензиране на площадки на АЕЦ, за оценка на метеорологичните ресурси за производство на енергия, за определяне на микроклиматични условия на курорт и др.

Три са важните условия при тази оценка:

1. Качествени метеорологични данни;

2. Спазване на алгоритмите на обработка, препоръчани от СМО;

3. Използване на специалисти с висока квалификация в областта на метеорологията.

Нарушаването на кое да е от тези условия компроментира резултатите на експертизата. Консорциум "МСЕ" изпълнява и трите условия.