Автоматична метеорологична станция MS&E-4

АМС MS&E-4 е разработка на Консорциум „МСЕ”.

Проектирането, разработката и изпитанията на АМС MS&E-4 са в периода 2006-2008 г. Това е напълно нова разработка, използваща само опита при експлоатацията на модела MS&E-3, разработен в периода 1992-1995 год. и модернизиран неколкократно до 2004 год. Причината е, че независимо от надеждната работа на MS&E-3 тя е вече морално остаряла. MS&E-4 е четвърто поколение АМС създадено от фирмите в състава на Консорциум "МСЕ".

АМС MS&E-4 може да земени всеки от трите модела АМС от трето поколение, както и техните модификации. В АМС MS&E-4 са използвани съвременни електронни компоненти с високо качество и са използвани последните препоръчани от Световната Метеорологична Организация (СМО) алгоритми за работа на АМС.

MS&E-4 има редица нови възможности. Увеличен е броят и вида на сензорите с още пет, спрямо MS&E-3. Времето за усредняване е увеличено до 1 час, със стъпка на избора му една минута. Освен дисперсията на посоката на вятъра, MS&E-4 пресмята в реално време и дисперсията на скоростта му. MS&E-4 има вградена енергонезевисима памет с капацитет достатъчен за запис на всички ежечасни измервания и екстремалните денонощни стойности в продължение на 240 дни. При MS&E-4 всички видове комуникационни устройства се дефинират като "външни". Те се включват към стандартен интерфейс RS232, като MS&E-4 се конфигурира за работа с тях. MS&E-4 може да работи в режим "On-line" по цифров УКВ радиоканал, през мобилна обществена мрежа, по кабел с дължина до 5 км по RS485, през Ethernet или Internet (LAN).

АМС MS&E-4 е проектирана така, че е напълно съвместима със сензорите, комуникационните средства и специализирания софтуер на MS&E-3. Това дава възможност на клиентите ни, да извършват модернизация на техните АСММ поетапно или частично.

Автоматичен ветромер MS&E-Wind2

Автоматичният ветромер MS&E-Wind2 е разработка на Консорциум „МСЕ”.

Необходимостта от този проект е предизвикана от две причини: започване в България на изследвания на характеристиките на вятъра за целите на производство на електроенергия и необходимостта да се заменят морално остарелите "ветромери на Вилд" в метеорологичните станции от националната метеорологична мрежа на НИМХ със съвременни автоматични ветромери.

Микропроцесорният модул (Data Logger) на автоматичния ветромер MS&E-Wind2 има следните възможности:

- работи със сензори MS&E PISPV-3 и MS&E PISPV-4 и извършва усредняване на скоростта и посоката на вятъра;

- режимите на работа и калибровъчната крива на сензора се въвеждат през RS232;

- показва на двуредов LCD скоростта и посоката на вятъра и текущото време и има индикация за стойността на максималната скорост и посока на вятъра за текущото денонощие и времето на регистрирането им;

- записва средната скорост и посока на вятъра в енергонезависима памет през произволен, предварително зададен, интервал от време и със старт от произволен начален момент както и максималната скорост и посока на вятъра за денонощието и времето й на регистриране.

MS&E-Wind2 работи в температурен диапазон от -24 до +65 гр. Целзий. Захранване 12 DC консумация под 150 mA.

Автоматичен дъждомер MS&E - Rain2

Автоматичният дъждомер MS&E - Rain2 е разработка на Консорциум „МСЕ”.

Проектът е предизвикан от необходимостта да се осигурят съвременни автоматични дъждомери за оценка на експеримент по стимулиране на валежите на ИА "Борба с градушките". В метеорологичната мрежа на България за измерване на времевите характеристики на течен валеж се използват предимно класически плювиографи тип П-2 (производство на бившия СССР), които са от типа “поплавъкови” с приемна повърхност 500 cm2. Записът е на хартиена лента задвижвана от механичен часовников механизъм. Има и система за принудително изливане от сифонен тип.

Микропроцесорният модул (Data Logger) на автоматичния дъждомер MS&E - Rain2 има следните възможности:

- работи със сензори MS&E PIV-3 и MS&E PIV-4 и измерва и показва на LCD сумата на валежа за текущото денонощие и интензивност на валежа в момента;

- пресмята и показва на LCD максималната интензивност на валежа и времето й на регистрация за текущото денонощие (през бутон);

- цикъл на измерване: започва автоматично с появата на валеж и завършва, когато 5 мин. не е регистриран валеж;

- формат на записите: година, месец, ден; час; минута; количество валеж (за всяка следваща минута). Обем на паметта до 3900 записа с време на съхранение на записите при отпадане на захранването минимум 1 година. Определяне на интензивност – за всяка минута. Вход/изход: през RS 232.

MS&E - Rain2 работи в температурен диапазон от -24 до +65 гр. Целзий. Захранване 12 DC консумация под 150 mA.

Сензор за измерване на скорост и посока на вятъра MS&E PISPV-4

Сензорът MS&E - PISPV-4 е разработка на Консорциум „МСЕ”.

Проектирането, разработката и изпитанията на сензора за измерване на скорост и посока на вятъра MS&E PISPV-4 е в периода 2007-2009 год. Това е напълно нова разработка, използваща само опита при експлоатацията на модела MS&E PISPV-3, модернизиран неколкократно до 2005 год. Натрупаният опит ни позволява да бъдат значително подобрени някои от характеристиките на сензора при намаляване на размерите и теглото му. MS&E PISPV-4 е четвърто поколение сензор за измерване на скорост и посока на вятъра, създаден от Консорциум "МСЕ". Предназначението на MS&E PISPV-4 е да замени аналогичния сензор от трето поколение MS&E PISPV-3. В MS&E PISPV-4 са използвани съвременни електронни компоненти, сплави и лагери с високо качество. Запазена е концепцията анемометърът да се състои от два отделни сензора - за скорост и за посока на вятъра и за използване на оптронни преобразуватели.

В сравнение с MS&E PISPV-3 са сменени лагерните окачвания и на двата сензора - за скорост и за посока на вятъра; разработени са нови корпуси на сензорите с намалени размери и тегло; разработени са нови преобразуватели, кодиращи дискове и електронен термостат; променен е начина на подгряване на сензорите; променена е роторната част на сензора за скорост на вятъра - като размери и материал за изработка. В резултат е намален прагът на чувствителност на сензора за скорост на вятъра с 0.2 m/s; намален е пътят на синхронизация с 15%; подобрено е подгряването на чашките на ротора на анемометъра.

Сензорът MS&E PISPV-4 е проектиран така, че е напълно съвместим с MS&E PISPV-3, както като електрически сигнали и връзки с куплунзи, така и като конструкция за закрепване. Това дава възможност на клиентите ни, да извършват замяна на сензорите за измерване на вятъра включени в закупени преди март 2009 год. АМС MS&E-3 и MS&E Wind-2.

s