Специализиран захранващ блок MS&E PS-E2

MS&E PS-E2 е производство на Консорциум „МСЕ”.

Image 1

Технически характеристики:

1. Входно напрежение: Електропреносна мрежа 220 V AC или фотоволтаична система 15-30 V DC (със защита от обратно включване).

2. Изходно напрежение: Постояннотоково, стабилизирано 13.8 V (при наличие на мрежово напрежение или вход от фотоволтаична система > 15 V). При работа от вградения акумулатор от 13.8 до 11 V (при напрежение на акумулатора под 11V контролерът го изключва от товара).

3. Изходен ток: номинален 0.8А, пиков до 10А (за 30 сек.).Защита от късо съединение на изхода и за изходен ток по-голям от 15А.

4. Вградена акумулаторна батерия 12V/7.2 Ah. При достигане на напрежение на пълен заряд на акумулаторната батерия 13.8V зарядният ток автоматично се ограничава. Заряден ток на батерията – до 2 А. Автоматично се превключва товара към батерията при отпадане на входното напрежение, като при този процес не допуска спадане на напрежението на батерията под 11 V. При разряд на батерията под 11 V автоматично се изключва товара. При изключен товар и възстановяване на входното напрежение автоматично започва заряд на батерията и при достигане на напрежение от 12V се включва товара. Предвидена е възможност за паралелно включване на допълнителна акумулаторна батерия 12 V/12 Ah

Температурен диапазон на работа: от минус 25 до плюс 60 градуса по Целзий.

Специализиран захранващ блок MS&E PS-H2

MS&E PS-H2 е производство на Консорциум „МСЕ”.

Image 1

Технически характеристики:

1. Входно напрежение: Електропреносна мрежа 220 V AC;

2. Изходно напрежение: Постояннотоково 15 V;

3. Изходен ток: Изходен ток - до 15 А. Защита от късо съединение на изхода и за изходен ток по-голям от 15А.

Температурен диапазон на работа: от минус 25 до плюс 60 градуса по Целзий.

Защита на сензори от Слънчева радиация MS&E МS-2A

MS&E МS-2A е производство на Консорциум „МСЕ”.

Image 1

Радиационната защита (от пряката слънчева радиация) при метеорологичните измервания трябва да осигури ограничено пространство, с равномерна температура в него, която да е максимално близка до тази на околния въздух. Защитата трябва да защитава термометъра от въздействието на слънчевото греене и валежите. Класическото измерване на температура и влажност на въздуха се извършва в дървена метеорологична клетка. При АМС измерването на температурата е в т.н. радиационна защита, изработена от пластмаса или метал, която има приблизително 30 пъти по-малък обем от метеорологичната клетка. Когато няма принудена вентилация, в случаите на тихо слънчево време и слаб вятър, през деня (особено през лятото) и двата вида радиационна защита не могат да осигурят пълно съответствие на температурата в обема с тази на околния въздух. По емпирични данни е установено, че тези разлики могат да достигнат през деня (при силно слънчево греене и слаб вятър) до +2.5°С и до – 0.5°С през ясна, тиха нощ.

Радиационната защита MS&E MS-2 се произвежда от Консорциум "МСЕ" от 2007 год. Предназначена е за използване с комбиниран сензор за температура и относителна влажност на въздуха MS&E t/RH-2. Тя заменя предишния модел MS&E MS-1. Разликата в двата модела е само в материала. Докато MS&E MS-1 е изработена от UV резистивна бяла пластмаса, MS&E MS-2 е от алуминиева сплав, боядисана в бяло. Прегрева във вътрешния обем и при двата модела радиационна защита достига до +1.8 °С при ясно време, скорост на вятъра под 0.5 m/s и температура на въздуха 34°С. Работният обем е 500 куб. см.

Метеорологична мачта 10 метра MS&E М-2

MS&E М-2 е производство на Консорциум „МСЕ”.

Image 1

Метеорологичната мачта MS&E М-2 се произвежда от Консорциум „МСЕ” и е предназначен за монтиране на нея на автоматични метеорологични станции модели MS&E-3, MS&E-4 и автоматичен ветромер MS&E DL Wind-2. Състои се от две части от алумиениева сплав, пета, обтегачи и въжета от неръждаема стомана. Височината й е 10 м. На върха й е монтирана хоризонтална щанга за закрепване на сензори за скорост и посока на вятъра модел MS&E PISPV-3 или MS&E PISPV-4. Разчетена е за скорости на вятъра до 80 m/s. В естествени условия е била подложена на ветрово натоварване от вятър със скорост 54 m/s.

Метеорологичната мачта MS&E М-2 е "чупеща се" конструкция. Това позвалява профилактика, проверка и смяна на сензорите за скорост и посока на вятъра и антената само от един човек. Мачтата се укрепва с помощта на шест стоманени въжета с обтагачи - три на ниво 10 м. и три на ниво 5 м. Всички детайли използвани в мачтата са от некородиращи материали. Мачтата е боядисана в бял цвят.

s