Консорциум "МСЕ"
Нашите клиенти

Повече от 50 фирми са използвали в своята дейност продуктите на Консорциум "МСЕ". Консорциум "МСЕ" е участвал в 45 процедури по ЗОП и е спечелил 43 обществени поръчки.

Сред нашите клиенти са:

1. АЕЦ "Козлодуй" ЕАД

2. "AES - 3С Марица изток 1" ЕООД

3. "Брикел" ЕАД

4. „Дънди Прешъс Металс Крумовград” ЕАД

5. "Елаците-мед" АД

6. "ЕНЕЛ Марица - изток 3" АД

7. Изпълнителна агенция "Борба с градушките" - МЗХ

8. Изпълнителна агенция по околна среда - МОСВ

9. "КонтурГлобал Марица - изток 3" АД

10. Национален институт по метеорология и хидрология

11. НЕК ЕАД

12. Общините София и Пловдив и др.

13. РИОСВ Стара Загора - МОСВ

14."ТЕЦ "Марица - изток 2" ЕАД

15. Фраматом - Германия

16."Челопеч Майнинг" ЕАД