Можете да получите следните инструкции и документация:

 

Комуникации и захранващи блокове:   Сензори:

Приемо-предавател на данни RLSA

Радиомодем RLSA

За захранване на блок електроника

За захранване на блок отопление

 

За скорост и посока на вятъра

За количество и интензивност на валежа

За атмосферно налягане

За температура и относителна влажност на въздуха

     
Софтуерни продукти:   MS&E Data Logger:

За инсталация на софтуер за АМС

За експлоатация на софтуер за АМС

За обработка на метеорологични данни от АМС MS&E

 

АМС DL MS&E-4

Автоматичен дъждомер DL Rain 2

Автоматичен ветромер DL Wind2