Декларация на Ръководството
Декларация на Ръководството
Ръководство:
Валентина Пенчева - и.д. Управител
инж. д-р Николай Котрулев - Зам. управител производствена дейност
доц. инж. Венелин Алтънов - Зам. управител развойна дейност
Валентина Пенчева - Зам. управител финансово-икономическа дейност

Организационна структура и Принципи на Ръководството на Консорциум "Метеорологични Системи и Екипировка"