Консорциум "МСЕ"
Въвеждане в експлоатация
Въвеждане в експлоатация

Консорциум "МСЕ" извършва монтаж на произвежданото от него оборудване. Предварително се уточнява мястото на метеорологичната площадка, в съответствие с изискванията на Световната Метеорологична Организация (СМО) и конкретните условия. Дават се предписания на Клиента за оформянето й - размери, ограда, поставяне на пета и основи на обтегачите на метеорологичната мачта, подвеждане на електрическо захранване. Определят се характеристиките на комуникационните трасета, ако работата е в режим "реално време". След монтажа, оборудването се въвежда в експлоатация и след 72 часови проби се предава на Клиента.