Основни направления

Представяне:
Консорциум "МСЕ" е регистриран от Софийски градски съд през 1995 год. и е обединение на четири търговски дружества по чл. 275 на Търговския закон на Република България с основен предмет на дейност индустриална продукция за метеорологията и екологията:
- Разработка, производство, въвеждане в експлоатация и сервиз на професионално метеорологично оборудване, автоматични станции и системи за мониторинг ;
- Анализи и експертизи, проектиране и изграждане на метеорологичен мониторинг на големи промишлени обекти и на информационни системи за туризма и селското стопанство;
- Разработване и производство на специализиран системен и потребителски софтуер за произвежданите устройства и системи;
- Измерване на метеорологичните ресурси за използването им като възобновями източници на енергия.
От 1998 год. в Консорциум "МСЕ" е внедрена система за управление на качеството по ISO 9004, от 2004 год. цялата му дейност е сертифицирана по EN ISO 9001:2000, а от 2010 - по EN ISO 9001:2008.
В Консорциум "МСЕ" всички основни дейности се ръководят от признати в страната и чужбина специалисти, с научни степени и звания в съответните области. Консорциум "МСЕ" разполага в гр. София със собствени производствена и сервизна база и лабораторно-изпитателен комплекс .
Днес е:
Copyright Консорциум "МСЕ" 1995-2012
All Rights Reserved
Въпроси и отговори