Консорциум "МСЕ" разполага с висококвалифицирани специалисти за подготовка на различни експертизи:

- оценка на локалните метеорологични условия и микроклиматични разработки;

- проектиране на Автоматични системи за Метеорологичен Мониторинг (АСММ) на базата на данни от полеви експеримент или на експертна оценка;

- проектиране и изграждане на информационни метеорологични системи за туристическата индустрия;

- определяне на метеорологичните ресурси в конкретно място за целите на възобновяеми енергийни източници, основаващи се на данни от измервания и числени модели.

Нашите технически и научно-приложни проекти са свързани както с развитието на продукцията на Консорциум "МСЕ", така и с конкретните нужди на нашите Клиенти..