Комбиниран сензор за измерване на температура и относителна влажност на въздуха MS&E t/RH-2

Сензорът MS&E t/RH-2 е производство на Консорциум „МСЕ”.

Image 1

Сензорът е предназначен за измерване на температура и относителна влажност на въздуха от автоматични метеорологични станции модели MS&E-3 и MS&E-4. Състои корпус от неръждаема стомана, защитна капачка от алуминиева сплав и сигнален кабел с дължина 3 м. Принципът на преобразуване на температурата на въздуха в електрически сигнал е използване на резистивен сензор (от платина). Принципът на преобразуване на относителната влажност на въздуха в електрически сигнал е използване на капацитивен сензор и електронен преобразувател. Изходният сигнал за температура на въздуха е съпротивление, а за относителна влажност на въздуха е честота, пропорционална на относителната влажност на въздуха. Захранващото напрежение на електронния преобразувател трябва да е в диапазона 9-15 V DC при консумация от източника до 8 mA. Дължина на сигналния кабел – до 15 м.

Метрологичните характеристики на MS&E t/RH-2 са:

Температура на въздуха при работа с АМС MS&E-3 или MS&E-4:

-диапазон на измерване от -35°C до +70°C ;

-разделителна способност 0.02°С ;

-абсолютна грешка от измерването - ± 0.2°С за диапазона -25°С ¸ +50°С ;

Комбиниран сензор за измерване на температура и относителна влажност на въздуха MS&E t/RH-2

Сензорът MS&E t/RH-2 е производство на Консорциум „МСЕ”.

Image 1

Сензорът е предназначен за измерване на температура и относителна влажност на въздуха от автоматични метеорологични станции модели MS&E-3 и MS&E-4. Състои корпус от неръждаема стомана, защитна капачка от алуминиева сплав и сигнален кабел с дължина 3 м. Принципът на преобразуване на температурата на въздуха в електрически сигнал е използване на резистивен сензор (от платина). Принципът на преобразуване на относителната влажност на въздуха в електрически сигнал е използване на капацитивен сензор и електронен преобразувател. Изходният сигнал за температура на въздуха е съпротивление, а за относителна влажност на въздуха е честота, пропорционална на относителната влажност на въздуха. Захранващото напрежение на електронния преобразувател трябва да е в диапазона 9-15 V DC при консумация от източника до 8 mA. Дължина на сигналния кабел – до 15 м.

Метрологичните характеристики на MS&E t/RH-2 са:

Относителна влажност на въздуха при работа с АМС MS&E-3 или MS&E-4:

-диапазон на измерване от 20% до 99% (без кондензат);

-разделителна способност 0.1 % ;

-абсолютна грешка от измерването - ± 2 %.

Сензор за измерване на атмосферно налягане MS&E Pа-3

Сензорът MS&E Pа-3 е производство на Консорциум „МСЕ”.

Image 1

Сензорът е е предназначен за измерване на атмосферно налягане от автоматични метеорологични станции модели MS&E-3 и MS&E-4. Конструкция Тип: Анероидна кутия. Състои се от анероидна кутия с два електрода. Преобразувател: капацитивен; Изходен сигнал: - електрически импулси, пропорционални на атмосферното налягане; Електрическо захранване на преобразувателя: - постояннотоково, от 10 до 15V - консумиран ток при 12 V - 10 mA.

Метрологичните характеристики на MS&E Pа-3 са:

Атмосферно налягане при работа с АМС MS&E-3 или MS&E-4:

-диапазон на измерване от 800 hPa до 1100 hPa;

-разделителна способност 0.1 hPa;

-абсолютна грешка от измерването - ± 0.2 hPa.

Сензор за измерване на скорост и посока на вятъра MS&E PISPV-4

Сензорът MS&E PISPV-4 е производство на Консорциум „МСЕ”.

Image 1

Сензорът e предназначен за измерване на скорост и посока на вятъра от автоматични метеорологични станции модели MS&E-3, MS&E-4 и автоматичен ветромер MS&E DL Wind-2. Състои се от корпуси от алумиениева сплав, ротор и флюгер от оксидирана алуминиева сплав и сигнален кабел с дължина 10 м. Състои се от два отделни сензора: за скорост и за посока на вятъра. Сензорите са с отопление против обледеняване, управлявано от електронни термостати. Преобразуватели: безконтактни - оптрони. Изходен сигнал: - за скоростта - честота, право пропорционална на скоростта на вятъра, а за посоката - паралелен 7 bit код на Gray. Електрическо захранване: За електрониката на сензорите: - постояннотоково, от 10 до 15V, консумиран ток при 12 V - 80 mA. За отоплението на сензорите: - постояннотоково от 12 до 20V, консумиран ток при 15 V - 2 A.

Метрологичните характеристики на MS&E PISPV-4 са:

За посока на вятъра:

-диапазон на измерване от 0° до 360°; -разделителна способност <3°; -абсолютна грешка от измерването - ± 1.5° плюс грешката при осеверяването на сензора.

За скорост на вятъра:

диапазон на измерване от 0.4 m/s до 50.0 m/s ; -разделителна способност 0.1 m/s . -относителна грешка от измерването: от 0.4 до 10 m/s - ± 0.15 m/s; от 10 до 50 m/s -по-добра от 2 %

Сензор за измерване на валеж MS&E PIV-4М

Сензорът MS&E PIV-4М е производство на Консорциум „МСЕ”.

Image 1

Сензорът е предназначен за измерване на количество и интензивност на течен и твърд валеж от автоматични метеорологични станции модели MS&E-3, MS&E-4 и автоматичен дъждомер MS&E DL Rain-2. Състои се от корпус от алумиениева сплав и сигнален кабел с дължина 3 м. Конструкция: Тип: Самоизливащ се (Tipping Bucket). Състои се от термостатирано приемно отверстие 200 кв. см., приемен възел и два изходящи отвора. Преобразувател: безконтактен - оптрон. Изходен сигнал: - електрически импулси, право пропорционални на количеството валеж. Електрическо захранване на преобразувателя: - постояннотоково, от 10 до 15V, консумиран ток при 12 V - 25 mA. Електрическо захранване на нагревателя на приемното отверстие (при измерване на сняг): - постояннотоково, от 12 до 18V, консумиран ток при 15 V - 5 A.

Метрологичните характеристики на MS&E PIV-4М са:

За количество валеж (дъжд, сняг):

-диапазон на измерване от 0.0 mm до неограничено; -разделителна способност 0.1 mm ; -относителна грешка от измерването - до ± 3 % при интензивност на валежа до 60 mm/h.

За интензивност на валежа:

-диапазон на измерване от 1.2 mm/h до 180.0 mm/h; -разделителна способност 1.2 mm/h; -относителна грешка от измерването - до ± 3 % при интензивност на валежа до 60 mm/h.

Сензор за измерване на температура на почвата на 5, 10 и 20 cm дълбочина MS&E St-1

Сензорът MS&E St-1 е производство на Консорциум „МСЕ”.

Image 1

Сензорът е предназначен за измерване на температура на почвата от автоматична метеорологична станция модел MS&E-4. Състои корпус от UV резистивна пластмаса, три термометрични тела със сензори за температура, с дължини 30, 20 и 15 cm, което позволява синхронно измерване на температурата на почвата на дълбочини 20, 10 и 5 cm и сигнален кабел с дължина 2 м. Принципът на преобразуване на температурата на почвата в електрически сигнал е използване на цифров, полупроводников сензор. Изходният сигнал на сензора са три честоти, пропорционални на температурата на почвата. Захранващото напрежение на електронния преобразувател е в диапазона 9-15 V DC при консумация от източника до 3 mA. Дължина на сигналния кабел – до 15 м.

Метрологичните характеристики на MS&E St-1 са:

Температура на почвата на дълбочини 5, 10 и 20 cm при работа с АМС MS&E-4:

-диапазон на измерване от -15°C до +70°C ;

-разделителна способност 0.02°С ;

-абсолютна грешка от измерването: ± 0.2°С за диапазона от -15°С до +60°С.

s