Консорциум "МСЕ"
Софтуерни продукти
Специализиран софтуер за управление на автоматичен ветромер MS&E DL Wind-2

С помощта на този специализиран софтуер се конфигурира режима на работа на автоматичния ветромер MS&E DL Wind-2. Също с него се получават данните от паметта на Data Logger-а и се прехвърлят в преносим компютър.