Консорциум "МСЕ"
Софтуерни продукти
MS&E Meteo Report - Специализиран софтуер за изготвяне на справики от база данни на АМС MS&E-3

Този софтуер позволява да се получават автоматично различни видове климатични обработки на данните от измерванията на АСММ, архивирани в базата данни. Могат да се избират както отделни дни, така и произволни периоди от време. За тях софтуерът генерира автоматично таблични и графични справки (включително роза на вятъра по посока и скорост). Тези справки са в MS Excel формат, което позволява да се използват директно във всякакъв вид справки и документи, подготвяни с MS Office пакета програми.