Консорциум "МСЕ"
Софтуерни продукти
MS&E WEB - Специализиран софтуер за визуализиране на данни от АМС MS&E в Internet

Този софтуер позволява да се наблюдават резултатите от измерванията на АМС MS&E в Internet. Визуализирането е възможно с всеки от най-разпространените браузери.