Консорциум "МСЕ"
Софтуерни продукти
MS&E WEB - Специализиран софтуер за визуализиране на данни от АМС MS&E в Internet

Този софтуер позволява да се публикуват и наблюдават резултатите от измерванията на АМС MS&E в Internet. Визуализирането, избирането на данни от коя АМС на АСММ да се покажат е възможно с всеки от най-разпространените браузери. Софтуерът за визуализиране работи на български и английски език, които се избират от иконки на страницата