Консорциум "МСЕ"
Софтуерни продукти
Специализиран софтуер за конфигуриране, управление, измерване, визуализиране и архивиране на данни от АМС MS&E-4

Този специализиран софтуер е разработен специално за последното поколение АМС, разработени и произвеждани от Консорциум "МСЕ". Той е създаден на базата на опита от експлоатацията на специализираните софтуери MS&E-3RD; MS&E-3C и MS&E-3MD и желанията и препоръките на клиентите ни. По тази причина, изцяло е променена концепцията за конфигуриране на АМС - иззети са тези функции от Оператора и са оставени само за Администратора на АСММ. До минимум са сведени възможностите за промяна на режима на работа на АСММ от Оператора. Запазени са функциите за автоматичен трансфер на информацията към WEB Server и отдалечен FTP клиент. Добавени са нови комуникационни възможности - 3-то и 4-то поколение мобилни мрежи, както и директна връзка с АМС през Interet.