Консорциум "МСЕ"
Софтуерни продукти
MS&E SRP Interface: Специализиран софтуер за визуализиране на данни от СРП (Старозагорска област)

Специализираният софтуер MS&E SRP Interface визуализира крайния резултат от работата на Системата за Ранно Предупреждение (СРП) за замърсяване на въздуха в Старозагорска област от четирите ТЕЦ в комплекса "Марица-изток" - прогностичните полета на контролираните замърсители на въздуха. Може да бъде избран: вида на замърсителя -серен диоксид, азотни оксиди или прах; източника на замърсяване - отделна ТЕЦ или общо за всички; отделяните към момента на прогнозата емисии за всеки от комините на ТЕЦ; текущата 48 часова или предишна прогноза.