Консорциум "МСЕ" разработва различни софтуерни продукти. Една част от тях са предназначени за управление на произвежданите системи и устройства. Друга част са насочени към работата на Клиентите - обработка на архивираните данни и публикуването им за обществен достъп в Интернет. Потребителският интерфейс дава възможност на хора без специална подготовка да работят със сложни метеорологични модели. Специализираните числени модели се разработват по поръчка. Пример за такива модели са: за определяне на вертикален профил на вятъра до 200 м. по измервания на височина 10 м. с АМС MS&E-4; за оценка на метеорологични условия водещи до замърсяване на въздуха и др.

Ние можем да разработим, верифицираме и валидираме метеорологичен софтуер по пъръчка на Клиента.