Консорциум "МСЕ"
Изпитания продукция

Изпитания на сензори за вятър с

включено ( в ляво) и

изключено ( в дясно) подгряване

Изпитания на продуктите

Всяка нова разработка на метеорологична апаратура и оборудване в Консорциум "МСЕ", както и външни доставки, първоначално се подлагат на лабораторни изпитания. След успешното им преминаване, задължително се тестват минимум една година в естествени условия. Това е изискване на Системата за управление на качеството по ISO 9001:2008 на Консорциум "МСЕ". След пълен анализ на резултатите и увереност в надеждността на новото производство, то може да бъде пуснато в продажба.

За извършване на изпитания в естествени условия, Консорциум "МСЕ" е оборудвал метеорологичен парк от 1000 кв.м. в гр. София. През 2007 год. е завършено строителството на сграда за лабораторно-изпитателен комплекс до метеорологичния парк. С това са създадени всички необходими условия за извършване на комплексни изпитания на цялата продукция на Консорциум "МСЕ", както и на външни клиенти.