You can see the following instructions and documentation but the Bulgarian language:
Автоматичен дъждомер DL Rain 2
Автоматичен ветромер DL Wind2
АМС DL MS&E-4
MS&E Data Logger:
Communications:
Приемо-предавател на данни RLSA
Радиомодем RLSA
Power supplies:
За блок електроника
За блок отопление
Sensors:
За скорост и посока на вятъра
За количество и интензивност на валежа
За атмосферно налягане
За температура и относителна влажност на въздуха
Software Products:
За инсталация на софтуер за АМС
За експлоатация на софтуер за АМС
За обработка на метеорологични данни от АМС MS&E